Aktualności

CO MI DA ZWIĄZEK ?


Jakie korzyści będziemy mieli, gdy zorganizujemy się w związek?Będziecie mogli osiągnąć najwyższe możliwe płace i lepsze warunki pracy. Warunek jest jeden - duże poparcie pracowników dla postulatów związku wyrażające się dużą liczbą członków.


Co ja z tego będę miał?
To co chciałbyś polepszyć, poprawić, zmienić. Organizując się masz szansę. W pojedynkę niewiele zdziałasz w tych sprawach, które według ciebie są ważne.

Inne związki dają paczki na święta, pożyczki a co wy dajecie członkom?
Nie wiemy, czego chcą inne związki. Pracownicy organizują się w BMZZ „SZKŁO”, bo uważają, że koniecznie trzeba wystąpić do pracodawcy o wyższe płace, o pieniądze z funduszu socjalnego. Jeśli wszystko w zakładzie ci odpowiada i według ciebie nie należy nic poprawiać - uszanujemy twoje zdanie, ale z pewnością bez ciebie będzie nam znacznie trudniej coś uzyskać, niż gdybyś się do nas przyłączył i zabiegalibyśmy o to wspólnie. To od pracodawcy powinniśmy chcieć, żeby coś dał, a związek jest po to, żeby wystąpić o to do pracodawcy.


Po co zapisywać się do związku i płacić składkę, skoro i tak - to, co uzyskacie od pracodawcy dotyczyć będzie wszystkich pracowników?
Oczywiście, występujemy w imieniu wszystkich pracowników - ale to, co uzyskamy, zależy od tego, czy jesteśmy wystarczająco silni, i na ile pracodawca liczy się z naszym głosem. Gdy będziemy słabi - nie uzyskamy nic. Dlatego powinieneś zapisać się do związku, żebyśmy byli silniejsi.


Ile trzeba płacić na związek? Na co przeznaczana jest składka?
Składka związkowa to 1 procent twojego zarobku brutto. Na przykład zarabiając 1000 zł, płacisz 10 zł. Z niej pokrywane są koszty działalności twojej organizacji zakładowej, struktury regionalnej i krajowej.

Co z nieuczciwością w związku?
Pracodawca będzie dążył do przekonania ciebie, że wszyscy pracownicy związku są skorumpowani. Większość działaczy to ludzie uczciwi, oddani sprawom związku, służący pomocą pracownikom. Jednak związki nie są doskonałe - nic nie jest. Trzeba pamiętać, że to pracownicy tworzą związek. Związek to nie siła zewnętrzna, to ty - pracownik

Czy będziemy musieli strajkować?
Nikt nie musi strajkować. Strajk można ogłosić tylko wtedy, gdy większość pracowników w przedsiębiorstwie przegłosuje, że tego chce. Ponad 95 procent wszystkich układów zbiorowych pracy udaje się wynegocjować bez strajku. Mądry związek strajkuje tylko wtedy, kiedy wie, że może wygrać.

W jaki sposób możemy wyegzekwować przestrzeganie prawa przez pracodawcę?
Samo prawo nie wystarcza, nic nie działa automatycznie. Poprzez zorganizowanie się mamy szansę dopilnować, aby pracodawca przestrzegał prawa.

Jak osiągnąć polepszenie tego, co nakazuje pracodawcy prawo?
Pracodawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania naszych propozycji. Prawo nakazuje mu jedynie przystąpienie do negocjacji. Tylko poprzez zorganizowanie się mamy możliwość wynegocjowania korzystniejszych praw. Gdy pracownicy organizują się w związek zawodowy, nabywają praw do podjęcia z pracodawcą negocjacji układu. Gdy stają się silną organizacją, maja szansę na uzyskanie w układzie korzystnych dla siebie zapisów.

 

Co się stanie, jeśli pracodawca nie jest w stanie spełnić naszych finansowych postulatów?
Nikt nie chce likwidacji macierzystego zakładu pracy, a już w szczególności prawdziwy, profesjonalny związek, który jak najlepiej reprezentuje interesy pracowników. Jeśli zakładu nie stać na podwyżki płac i spełnienie wszystkich postulatów pracowniczych, musi to udowodnić poprzez przedstawienie dokumentacji finansowej. Potem można podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na propagandzie dyrekcji.

Funkcje związków zawodowych

Można wyróżnić trzy podstawowe funkcje związków zawodowych:

  • funkcja ochrona,
  • funkcja kontrolna,
  • funkcja reprezentacyjna.

Funkcje te są ze sobą powiązane, stąd też związek zawodowy podejmując działania w środowisku pracy, najczęściej realizuje co najmniej dwie z nich.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego. (K.W. Baran 2015, s. 558-561; ; Rozdział 1, Art. 7 Ustawy o związkach zawodowych Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234)

 

 

Istnienie jednego związku ma tę zaletę, że kierownictwo nie jest zmuszone do prowadzenia kilku rund negocjacji. Stosunki z kilkoma związkami zawodowymi zabiera więcej czasu, lecz siła poszczególnych organizacji jest dużo mniejsza.

 


Publikacje są moderowane. Komentarze wulgarne, personalne czy niemerytoryczne, nie będą publikowane.

KomentarzeBrak komentarzy

Dodaj komentarz

Imię:
Email:
Website:
Komentarz:
 
 

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media