Aktualności

 

 

Otrzymaliśmy wczoraj termin dalszych negocjacji:

15 grudnia 2021r od godziny 9:00

Tu pojawią się dalsze informacje.

8:45 zarząd związku zbiera się do rozmów

Zaczęły się negocjacje

Wstępnie ustalono:

3000 bonusu świątecznego, podziałem na: 2000 na grudzień i 1000 w styczniu.

Podwyżki, 4 % gwarantowane i 3% do dyspozycji managerów.

Na chwilę obecną, Dyrektor szacuje czy 3% dla managera jest wystarczające.

Negocjacje jeszcze nie zostały zakończone.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podwyżki na 2022 rok

7% uzależnione od managera, ale nie mniej niż 1zl do godziny,

3000zł bonusu świątecznego, podzielonego na dwie części:

2000zł w grudniu 2021r,

1000zł w styczniu 2022r.

Negocjacje zostały zakończone

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochodzą do nas informacje o niezadowleniu poszczególnych pracowników, z osięgnietego porozumienia płacowego.

Zdajemy sobie sprawę, że przy obecnym tempie wzrostu inflacji i związanym z tym wzrostem cen, ten solidny zastrzyk finansowy może nie starczyć na długo. Niestety, ale jako Związek jesteśmy osamotnieni w działaniach. Dlatego uważamy, że przy obecnym nastawieniu do działalności BMZZ "Szklo" przez pracowników, zawarte porozumienie jest bardzo dobre.

To drugi raz w naszej działalności, kiedy otrzymujemy tak duży Bonus Świąteczny wraz z uczciwymi podwyżkami.

 


Publikacje są moderowane. Komentarze wulgarne, personalne czy niemerytoryczne, nie będą publikowane.

KomentarzeGrzegorz (brak) napisał, 2022-02-04 12:31:56:
Szału nie ma, ale w obecnym czasie jest nieźle.


Niezadowolony (dno) napisał, 2022-02-04 13:09:36:
Mało...Mało...Mało. co to za podwyżki inflacja wysoka ceny jedzenia coraz większe. mam wrażenie ze mi za parking potrącaja


Edek (Edek z krainy kredek) napisał, 2022-02-24 09:01:14:
Co wam nie pasuje płacą na czas są nadgodziny. Idźcie do innej firmy i zobaczcie jak się zapiernicza i ile płacą. Robiłem u kilku polskich Januszy biznesu i wiem jak jest. Zauważyłem że są tu ludzie wiecznie niezadowoleni ale się nie zwalniają ?? Płaczycie ciągle że mało, ale robić się nie chce na nadgodziny nie przyjdzie żaden


Dodaj komentarz

Imię:
Email:
Website:
Komentarz:
 
 

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media