Aktualności
 

 

 

 

1-go Maja Święto Pracy


1-go maja przypada Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata; upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest został brutalnie stłumiony przez policję.

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na ulicach Chicago tysiące pracowników - wśród nich także emigranci z Polski. Protest został krwawo stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KARTA UPOMINKOWA ORLEN

Zapraszamy do siedziby Zarządu Związku, Członków Związku Zawodowego po odbiór karty upominkowej na paliwo. Karta jest przedpłacona kwotą 50 zł, do zrealizowania na stacjach Orlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DODATEK DO PALIWA

Będzie dodatek do paliwa. Dyrekcja przychyliła się do naszych postulatów w sprawie wzrostu kosztów dojazdu do pracy z powodu drastycznych cen paliw. Ustalono następujące stawki dodatku, uzależnione od odległości.

Do 10 kilometrów - 100zł

Do 20 kilometrów - 200zł

Powyżej 20 kilometrów - 300zł

Czekamy jeszcze na oficjalne stanowisko. Możliwe są większe stawki.

 

 

 

 

 

 


 

KASK I MONITORING

Otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrktora EHS dotyczącą oznaczenia pracowników z imienia i nazwiska w widocznym miejscu na kasku. Dotarły do nas informacje od praconików, że nie godzą się na takie rozwiązania. Podają m.in. za przykład pracowników sklepów wielkogabarytowych, którzy na plakietkach mają tylko imię. Pracownicy wyrażają obawy o swoje dane, które może poznać każda osoba np. kierowcy, audytorzy zewnętrzni, wizytatorzy, czy pracownicy Firm Zewnętrznych.
Ponieważ odpowiedź ma charkter prawny,  Związek Zawodowy postanowił zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Prawnika Związkowego o opinię w tym tamcie. Ponadto Związek z uwagi na zgłoszenia używania monitoringu ( przeznaczonego do śledzenia procesów produkcyjnych ) do oceny pracy pracowników, poprosi o opinię prawną w/w instancje.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SPOTKANIE NA LAMINATACH

Na linii laminacji miało miejsce spotkanie Operating Dyrektor EHS & Processing lines z pracownikami . Zapraszamy o udzielenie informacji zwrotnej przez pracowników na temat spotkania.

Komentarze są w pełni anonimowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ROZMOWY W TEMACIE AUTOBUSU DO PRACY

Sytuacja geopolityczna, która ma miejsce za wschodnią granicą bardzo poważnie wpływa na ceny m.in. paliw i energii. Widzimy to i sami również odczuwamy wzrost cen, szczególnie paliwa, a co za tym idzie wzrost kosztów dojazdu do pracy. Ponawiamy temat darmowych dojazdów do pracy w rozmowach z pracodawcą. 

Liczymy na aktywne wsparcie wszystkich pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DROGIE PANIE


Wasza siła i wytrwałość czynią świat lepszym, a subtelność i wdzięk – piękniejszym. Jeden dzień w roku to stanowczo za mało, by móc w pełni wyrazić uczucia, którymi obdarzamy kobiety. Życzymy więc Paniom, aby Dzień Kobiet trwał cały rok – niech podarunki, dobre słowa i okazywane Wam uczucia wprawiają Was w radosny nastrój każdego dnia 


życzy Zarząd BMZZ "Szklo"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

BHP

Wszystkim Pracownikom zwracamy uwagę, by stosować środki ochrony osobistej. Prosimy o stosowanie się do przepisów BHP.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem podejmując pracę, zaakceptowaliśmy standardy i zasady bezpieczeństwa. Zobowiązani jesteśmy do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny i nie zagrażający innym pracownikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

CO MI DA ZWIĄZEK ?


Co ja z tego będę miał?

Po co zapisywać się do związku i płacić składkę, skoro i tak - to, co uzyskacie od pracodawcy dotyczyć będzie wszystkich pracowników?

Ile trzeba płacić na związek? Na co przeznaczana jest składka?

Odpowiedzi na te i inne pytania w artykule

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym i Dyrektor HR

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie z Dyrektorem Operacyjnym i Dyrektor HR, na którym omówiono sytację na lini laminatów. Poruszono temat zmian czasu pracy dla wydziałów przetwórstwa. Związek zawodowy nie wyraził zgody, motywując swój sprzeciw m.in. zwiększonymi kosztami dojazdu pracowników.

Po rozmowach pracodawwca ustalił, że przenosi pracowników linii luster tymczasowo, do szatni magnetronu. Po tej relokacji wydziały powrócą do standardowych godzin pracy. Jest to rozwiązanie, które stanowi kompromis i zapewnia bezpieczeństwo dla trzech wydziałów.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym
W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnym gdzie omówiono realizację celów za 2021 rok. Wymieniono informacje o zadaniach i celach, oraz uzgodniono wzajemną współpracę na 2022 rok.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

Ulga w PIT ma zachęcać do zapisywania się do  związków zawodowych

Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych.

Odpisać będzie można maksymalnie 300 złotych rocznie. MF chce w ten sposób zachęcić Polaków do członkostwa w związkach zawodowych. Nowelizacja pomija jednak zupełnie przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

Ulga dla klasy średniej

Pojawia sie wiele pytań odnośnie ulgi dla klasy średniej według Nowego Ładu.

Dlatego umieszczamy tu wyjasnienie, które wydaje nam się, że w sposób prosty przedstawia dr Mantzen.

Proszę mieć na uwadze, że komentarze polityczne pana dr Mantzen, są jego prywatną opinią do której Związek się nie odnosi.

W filmie zwracamy tylko uwagę na samą merytotyczną treść dotyczącą zagdnień PIT2, czy samej ulgi podatkowej.

 

 

 

 

 

 

 


 

     

17 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie z P. Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw.

W spotkaniu uczestniczyli Mirosław Jakubowicz i Mateusz Piesko

Omówione były następujące tematy:

1. Podsumowanie roku 2021r realizacja celów.

2. Plany na 2022 dotyczące magazynu.

3. Sytuacja na  GTH, CSP, LKW.

4. Premia stażowa dla Liderów

Spotaknie dobyło się w przyjaznej i inspirującej atmosferze.

 

 

 

 

 


 

     

Co roczne rozmowy płacowe

7 grudnia 2021 roku odbyły się kolejne rozmowy płacowe. Związek wysunął następujące propozycje: Wzrost płac o 9%; Bonus Świąteczny 3000zł; Podniesienie premii absencyjnej w trzech progach: 50zł, 200zł i 300zł.

Proponujemy również wzrost dodatku za "4brygadówkę" o 70zł

Na kolejnym spotkaniu otrzymamy odpowiedź i ewentualne propozycje Pracodawcy.

Pracodawca poda Nam termin kolejnych rozmów płacowych, o czym bez zwłoki poinformujemy.

 

 

 

 

 

 


 

 

     

Wybory do BMZZ "Szkło"
2 grudnia 2021 roku zapraszamy na wybory do BMZZ "Szkło".
Głosy na kandydatów zbierane będą w siedzibie związku 2 grudnia 2021r
W godzinach:
 05:00 do 07:00;
13:00 do 15:00;
21:00 do 23:00
Kandydaci zgłaszać mogą się poprzez formularz, który należy dostarczyć do siedziby związku do 1 grudnia 2021r.

 

 

 

 

 

 


 

     

Mikołajki Paczki dla dzieci
Jak co roku Zarząd Związku z radością będzie wręczał paczki dla dzieci. Zapraszamy po odbiór paczek od 5 grudnia 2021 w siedzibie Związku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

ISO 45001 Co to jest i co musisz wiedzieć?
Niezależnie od miejsca i charakteru pracy jaką wykonujemy, większość z nas przebywa w niej minimum 8 godzin dziennie. Dlatego też, każdy oczekuje, by miejsce pracy było bezpieczne i nie wpływało negatywnie na zdrowie. Mówiąc „bezpieczne”, od razu nasuwają się sformułowania: „prawo”, „zasady BHP”, „przepisy BHP” itp. A czy w puli tych skojarzeń znajduje się również „ISO 45001”?

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

31 marca br. Sejm uchwalił ważną ustawę

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Mirek

Przewodniczący BMZZ "Szkło"
tel. mob. 508373343
O nas

Powstaliśmy w 2000 roku z inicjatywy społecznej  pracowników, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków pracy i BHP.
Tak narodziła się idea silnego związku zawodowego reprezentującego swoich członków w dialogu z pracodawcą.
Od ponad 20 lat budujemy silny związek BMZZ „Szkło”.
Naszą siła są związkowcy świadomi swoich praw pracowniczych, które dzięki BMZZ „Szkło”, mogą egzekwować od pracodawcy. 

Dołącz do Nas,
Razem możemy więcej.
Prawo
Związkowe akty prawne
Poradnik związkowca
Aktualności
Strona dostępna po zalogowaniu
Do pobrania
Dołącz do nas
Razem możemy więcej
Czym się zajmujemy?

Nasza misja

Dobro Pracowników, Partnerstwo i Sukces Firmy.

Jako Związek Zawodowy posiadamy wiele uprawnień, oraz pełnimy ważne funkcje w szeroko rozumianym dialogu społecznym.

Funkcja ochronna związków zawodowych

Ochronna funkcja związków zawodowych związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin. Zakładowa organizacja związkowa może także kierować działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto, w przypadku, gdy w firmie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, związek może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań i jednocześnie zawiadomić o sprawie okręgowego inspektora pracy.

W zakładzie pracy związki zajmują się również działalnością socjalną - w porozumieniu ze związkami prawodawca tworzy regulamin ZFŚS, ustalając zasady wykorzystania zgromadzonych środków oraz ich podział na poszczególne cele i rodzaje działalności. Związki mają wpływ także na regulaminy nagród i regulaminy premiowania.

Funkcja kontrolna związków zawodowych

Kontrolna funkcja związków zawodowych przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.

Funkcja reprezentacyjna związku zawodowego

Reprezentacyjna funkcja związku zawodowego związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący

Mirosław Jakubowicz
Struktura
Przewodniczący:
Mirosław Jakubowicz

•Wiceprzewodniczący:
Sylwester Sajdak

•Sekretarz:
Jarosław Kowalski

•Skarbnik:
Łukasz Sroka

•Członek Zarządu:
Mateusz Piesko
Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja
Szklanych Domów 1 
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon
+48 508 373 343


Email
miroslaw.jakubowicz@bmzzszklo.pl


Social Media